0

Uthållighet Behövs För Den Kommande Stora Återställningen

Av Stuart Quint ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” [1] Den kommande stora återställningen kommer att skilja vetet från agnarna, den sanna Kristna från den avfällige. Detta framgår av Påven Franciskus, som så lätt förnekar Guds ord och förkastar Hans befallningar. Tänk på några nya exempel (och Read More

0

Franciskus Den Listige Driver Den Stora Återställningen Med Roms Klimatagenda

Av Stuart Quint Har Påven Franciskus lurat världen med hjälp av klimatförändringar och miljömässig ”rättvisa”? År 2015 skrev Påven Franciskus sin kontroversiella encyklopedi ”Laudato Si”. Han befaller nationerna att erkänna sina kollektiva synder genom att utnyttja miljön med kapitalismen. ”’Prisad vare du, min Herre, genom vår syster, Moder Jord, som upprätthåller oss…’ Denna syster ropar nu Read More

0

Påvliga Rom och Europeiska Unionen

Kära vän, Vatikanen har varit den mäktigaste institutionen i Europa, och även om dess inflytande minskade vid tidpunkten för reformationen har det gjort en betydande återhämtning under de senaste två århundradena. De Protestantiska länderna i Europa som religiöst, politiskt och ekonomiskt befriats från en totalitär Romersk Kyrka verkar nu blint återvända till sitt ok. . Read More