Av Richard Bennett och Stuart Quint   Romerska Katolska Kyrkans propagandamaskin växer kraftigt under 2017. Rom fortsätter att genomföra sin stora strategi inriktad mot okunniga Evangelikala definierade vid Andra Vaticankonciliet för över 50 år sedan: “… lite i taget, eftersom hindren för den perfekta Kyrkliga nattvarden övervinns, kommer alla Kristna att samlas i ett gemensamt Read More