0

Påvliga Rom och Europeiska Unionen

Kära vän, Vatikanen har varit den mäktigaste institutionen i Europa, och även om dess inflytande minskade vid tidpunkten för reformationen har det gjort en betydande återhämtning under de senaste två århundradena. De Protestantiska länderna i Europa som religiöst, politiskt och ekonomiskt befriats från en totalitär Romersk Kyrka verkar nu blint återvända till sitt ok. . Read More

0

500 år senare är Påven fortfarande antikrist

Av Richard Bennett och Stuart Quint   Romerska Katolska Kyrkans propagandamaskin växer kraftigt under 2017. Rom fortsätter att genomföra sin stora strategi inriktad mot okunniga Evangelikala definierade vid Andra Vaticankonciliet för över 50 år sedan: “… lite i taget, eftersom hindren för den perfekta Kyrkliga nattvarden övervinns, kommer alla Kristna att samlas i ett gemensamt Read More