0

Det Katolska ursprunget för Protestantisk Eskatologi

av WJ Mencarow   Generellt sett finns det fyra sätt att förstå omfattningen av Uppenbarelseboken: Idealism, Futurism, Preterism och Historism eller Kyrkohistorisk tolkning. Två uppfanns av Romersk Katolicism och en av de två lärs av de flesta Protestantiska kyrkor. Idealism Idealism, även känd som det andliga tillvägagångssättet, “förandligar” många, om inte de flesta, avsnitt som andra Read More