0

Plaga mistycyzmu: Katolicyzm wyznacza spirytystyczny program

Richard Bennett Kościół rzymskokatolicki nieustannie dąży do tego, aby zgarniać wszystko dla siebie. Jednym z jej głównych sposobów jest marketing mistycyzmu pod różnymi postaciami. Dzieje się tak dlatego, że gdy różne religie świata zaczynają przyjmować ideę, że muszą współpracować dla dobra cywilizacji, Rzym naprawdę wierzy, że “dobre samopoczucie” może dojść tylko poprzez jedność z nim jako “matką Read More

0

Pozyskiwanie Katolików Przez Ewangelię

Richard M. Bennett   Wstęp Jako Katolicki ksiądz, w czasie moich czternastu lat poszukiwania Ewangelii, miałem ogromne trudności ze słuchaniem ewangelistów. Chrześcijańskie programy radiowe ciągle mówiły mi o ogromie rzeczy, które muszę zrobić, aby zaprosić Jezusa do mojego serca. Podobnie chrześcijańskie traktaty mówiły o poświęceniu i zaangażowaniu, którego potrzebowałem, by podjąć decyzję dla Chrystusa. Po Read More

0

Działania Kościoła Katolickiego na rzecz obalenia reformacji

W XVI wieku najważniejszą odpowiedzią Kościoła Katolickiego na biblijną wiarę reformatorów była prowadzona przez jezuitów kontrreformacja. Ów agresywny ruch miał doprowadzić do odzyskania utraconej władzy politycznej i kościelnej Kościoła Katolickiego. Przez cztery stulecia główne wysiłki jezuitów skupiały się na podtrzymywaniu władzy papieskiej, odbudowywaniu systemu sakramentów i promowaniu mistycyzmu oraz przesądów wśród tych narodów, które znalazły Read More

0

Podstępny geniusz papieskiego systemu watykańskiego

  W obliczu rzekomych katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia Watykan wezwał narody świata do rewolucji etycznej i ekonomicznej. Podkreśla on, że zniszczenie ekosystemu na świecie wymaga zmiany stylu życia i konsumpcji energii, aby zapobiec bezprecedensowemu zniszczeniu planety przed końcem wieku. To jest tylko ostatni przykład z nieustannej fali nakazów, jakie Watykan daje ludziom na całym świecie. Read More

0

Słowo do katolików – Richard Bennett

Jeżeli jesteś katolikiem witam Cię szczególnie serdecznie. Z całym należnym szacunkiem dzielę się z Tobą, jako osoba stworzona na obraz Boży, zamieszczonymi tutaj pozycjami. Na początek, mam nadzieję, że zechcesz przeczytać moją historię jako księdza. Przez trzydzieści lat związany byłem z zakonem Dominikanów, z tego 22 jako ksiądz, stąd znany jest mi ból i rozterka, jakie towarzyszą Read More

0

Odejście papieża

Wraz z wyborem J. Ratzingera na nowego papieża, pytanie kto jest Zastępcą Chrystusa jak nigdy dotąd nabiera znaczenia Richard Bennett Obecnie uwaga świata skupiona jest na nowym papieżu Benedykcie XVI. Należy zatem przyjrzeć się jego urzędowi skoro usiłuje on zająć miejsce Chrystusa. Watykan oficjalnie naucza, że zastępstwo Jezusa Chrystusa sprawuje papież: “Biskup Rzymski z racji swego urzędu, Read More

0

25 lat pontyfikatu Jana Pawła II

“Nikt inny na świecie nie cieszy się większym podziwem od niestrudzonego papieża globtrotera (ponad 1/2 miliona mil). Jego przyjazny uśmiech i ojcowskie gesty widoczne z “Pope mobilu” przeszły do legendy. Mimo, że czasami nie zgadzają się z jego teologią, zarówno katolicy jak i protestanci jednym głosem dają wyraz zachwytu nad tym człowiekiem. …Billy Graham zaszczycił Read More

0

500 lat później papiestwo nadal jest Antychrystem

  Richard Bennett i Stuart Quint Machina propagandowa Kościoła Rzymskokatolickiego rozrasta się w 2017 roku. Rzym kontynuuje realizację swojej wielkiej strategii nakierowanej na ignorantów ewangelicznych określonych w II Soborze Watykańskim ponad 50 lat temu: “… stopniowo, gdy przeszkody w doskonałej komunii eklezjalnej zostaną pokonane, wszyscy chrześcijanie będą zgromadzeni we wspólnej celebracji Eucharystii …”[1]     Papież Read More

0

Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa?

Pan Jezus Chrystus powierzył Bożej Osobie Ducha Świętego pełną opiekę nad duszami. Odnośnie Trzeciej Osoby Trójcy nasz Pan obiecał, co następuje: A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu, i z sprawiedliwości i z sądu. i  Duch Święty przekonuje o grzechu i sprawia, że grzesznik dostrzega sw`oj zgubiony stan i przekonuje go o potrzebie sprawiedliwości Read More