0

Pozyskiwanie Katolików Przez Ewangelię

Richard M. Bennett   Wstęp Jako Katolicki ksiądz, w czasie moich czternastu lat poszukiwania Ewangelii, miałem ogromne trudności ze słuchaniem ewangelistów. Chrześcijańskie programy radiowe ciągle mówiły mi o ogromie rzeczy, które muszę zrobić, aby zaprosić Jezusa do mojego serca. Podobnie chrześcijańskie traktaty mówiły o poświęceniu i zaangażowaniu, którego potrzebowałem, by podjąć decyzję dla Chrystusa. Po Read More

0

Działania Kościoła Katolickiego na rzecz obalenia reformacji

W XVI wieku najważniejszą odpowiedzią Kościoła Katolickiego na biblijną wiarę reformatorów była prowadzona przez jezuitów kontrreformacja. Ów agresywny ruch miał doprowadzić do odzyskania utraconej władzy politycznej i kościelnej Kościoła Katolickiego. Przez cztery stulecia główne wysiłki jezuitów skupiały się na podtrzymywaniu władzy papieskiej, odbudowywaniu systemu sakramentów i promowaniu mistycyzmu oraz przesądów wśród tych narodów, które znalazły Read More

0

Podstępny geniusz papieskiego systemu watykańskiego

  W obliczu rzekomych katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia Watykan wezwał narody świata do rewolucji etycznej i ekonomicznej. Podkreśla on, że zniszczenie ekosystemu na świecie wymaga zmiany stylu życia i konsumpcji energii, aby zapobiec bezprecedensowemu zniszczeniu planety przed końcem wieku. To jest tylko ostatni przykład z nieustannej fali nakazów, jakie Watykan daje ludziom na całym świecie. Read More

0

500 lat później papiestwo nadal jest Antychrystem

  Richard Bennett i Stuart Quint Machina propagandowa Kościoła Rzymskokatolickiego rozrasta się w 2017 roku. Rzym kontynuuje realizację swojej wielkiej strategii nakierowanej na ignorantów ewangelicznych określonych w II Soborze Watykańskim ponad 50 lat temu: “… stopniowo, gdy przeszkody w doskonałej komunii eklezjalnej zostaną pokonane, wszyscy chrześcijanie będą zgromadzeni we wspólnej celebracji Eucharystii …”[1]     Papież Read More

0

Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa?

Pan Jezus Chrystus powierzył Bożej Osobie Ducha Świętego pełną opiekę nad duszami. Odnośnie Trzeciej Osoby Trójcy nasz Pan obiecał, co następuje: A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu, i z sprawiedliwości i z sądu. i  Duch Święty przekonuje o grzechu i sprawia, że grzesznik dostrzega sw`oj zgubiony stan i przekonuje go o potrzebie sprawiedliwości Read More

0

Jan Paweł II: błogosławiony przed obliczem Bożym?

Richard Bennett Beatyfikacja Jana Pawła II jakiej dokona obecny papież Benedykt VI w dniu 1 maja 2011 roku – liturgiczną rocznicę jego śmierci będzie wydarzeniem bez precedensu, piszena łamach watykańskiej gazety Observatore Romano [1]jej naczelny redaktor Giovanni Maria Vian. Ogłoszenie kogoś przez Kościół osobą świętą lub błogosławioną jest owocem złączenia wielu aspektów dotyczących konkretnej osoby… warunkiem sine qua nonjest Read More

0

Bliskie spotkania w konfesjonale

Richard Bennett Mój pierwszy rok służby kapłańskiej w kościele parafialnym przy ulicy Park Street w Port-of-Spain na Trynidadzie zostawił trwały odcisk w mojej pamięci swoimi sobotnimi spowiedziami. Co sobotę, od godziny 15 do 18 wielu parafian ustawiało się w kolejkę przed konfesjonałem oczekując swojej kolei aby wejść i spowiadać się nam ze swoich grzechów. Pamiętam Read More