Od polskiego katolicyzmu do zaufania Chrystusowi

Z głęboką miłością do katolików, Piotr Słomski wyjaśnia swoje osobiste przybycie do Jezusa Chrystusa. Piotr jest z polskiej katolickiej rodziny i dostarcza swoim wzruszającym świadectwem miłości i łaski Pana. Zachęcamy do wysłuchania tego świadectwa z nadzieją, że kwestie poruszone przez Piotra staną się bliskie tym, którzy stają przed podobnymi decyzjami, które są tak istotne dla Read More
0

Czy Katolicy posiadają życie wieczne?

W trakcie moich 48 lat jako Katolik, w tym 22 lata jako katolicki ksiądz, wierzyłem w Kościół  Katolicki. Myślałem że posiadam sakramenty przez które, gdybym umarł, posiadłbym życie wieczne. Jak pozostali księża, nauczałem też że ludzie, którzy są wierni Kościołowi jako Katolicy i umrą w stanie „Łaski Uświęcającej”, to pójdą do nieba. Z ogromnym szacunkiem Read More

0

Obojętność czy ignorancja? Bałwochwalcze praktyki w kościele

Drogi Przyjacielu, “Panie, co chcesz, abym czynił?” – stawiamy Tobie to pytanie w poniższym artykule zatytułowanym: “Obojętność czy ignorancja: praktyki bałwochwalcze wewnątrz kościoła.” Czy jest w nas Boża bojaźń i pragnienie podążania Jego drogami w posłuszeństwie Jego przykazaniom? Zajmując stanowisko w tej sprawie z modlitwą oczekujemy przekonywającej mocy Bożej dla Jego ludu. To On, Syn Read More

0

Papież Franciszek, lis

Richard Bennett W encyklice Papieża Franciszka, „Laudato Si’, mi’ Signore” („Niech będzie Ci chwała, mój Panie”): O Wspólnej Trosce O Nasz Dom Papież identyfikuje się jako “Ojciec Święty” i jako Chrześcijanin. Niemniej jednak, Franciszek naucza następującej rzeczy w tej encyklice: „W słowach tego pięknego kantyku, Święty Franciszek z Asyżu przypomina nam że nasz wspólny dom Read More

0

Od tradycji do prawdy. Świadectwo nawróconego księdza Richarda Petera Bennetta

Szczęśliwe były moje dziecięce lata w ojczystym domu w Irlandii. Ośmioosobowa rodzina wspólnie bawiła się, śpiewała i urządzała przedstawienia, a wszystko to na terenie koszar w Dublinie. Ojciec, pułkownik Armii Irlandzkiej, przeszedł na emeryturę, gdy miałem dziewięć lat. Byliśmy typową w Irlandii katolicką rodziną. Ojciec czasami klękał uroczyście koło łóżka, aby się pomodlić; matka rozmawiała Read More

0

Katolickie sakramenty: bezwzględny handel ludzkimi duszami

Richard Bennett i Stuart Quint W roku 2013 przed zgromadzeniem ogólnym w Rzymie papież Franciszek oświadczył: „Przede wszystkim komunia sakramentów. Sakramenty są wyrazem i realizacją skutecznej i głębokiej komunii między nami, dlatego że w nich spotykamy się z Chrystusem Zbawicielem, a przez Niego z naszymi braćmi i siostrami w wierze. Sakramenty nie są zwykłymi zjawiskami, Read More

0

Papież Benedykt XVI przedstawia swojego boga i ewangelię

25 grudnia 2005 roku Benedykt XVI, znany dotąd jako Karl Ratzinger, zaprezentował swoją pierwszą papieską encyklikę. Encyklika, opatrzona tytułem “Bóg jest miłością” porusza zarówno kwestie natury Boga oraz znaczenie relacji człowieka z Nim. Została ona szeroko rozpowszechniona po świecie i umieszczona jest na internetowej witrynie Watykanu.[1] Wyjawia ona, że zasady Ratzingera pozostają głęboko zakorzenione w tradycyjnej Read More

0

Kościół rzymskokatolicki promuje i akceptuje islam

 Drogi przyjacielu, Papież Franciszek promuje islam przez większość swego pontyfikatu. Zamiast ostrzegać ludzi przed atakiem muzułmanów na całym świecie, papież pozostawił bez echa islamskie prześladowania na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyjście naprzeciw islamowi jest wprowadzeniem w życie nauczania Soboru Watykańskiego II. Ów radykalizm katolicki jest znaczący. Poniższy artykuł stanowi opracowanie aktualnej sytuacji. Proszę Read More

0

Katolicki mistycyzm zapowiedziany w społeczeństwie

  Silny wpływ katolickiego mistycyzmu pomógł ogromnie przekształcić ruch New Age z bycia tylko kontrkulturą-subkulturą, aby stać się zakorzenionym w zwykłym społeczeństwie. Katolicki mistycyzm bardzo skutecznie i subtelnie zaatakował wiele aspektów życia, nie będąc rozpoznanym ani krytycznie zbadanym. Zostało to aktywnie promowane poprzez samopomocowe programy medyczne, edukacyjne i psychologiczne, które wykorzystują metody takie jak medytacja, programowanie filozoficzne Read More

0

Plaga mistycyzmu: Katolicyzm wyznacza spirytystyczny program

Richard Bennett Kościół rzymskokatolicki nieustannie dąży do tego, aby zgarniać wszystko dla siebie. Jednym z jej głównych sposobów jest marketing mistycyzmu pod różnymi postaciami. Dzieje się tak dlatego, że gdy różne religie świata zaczynają przyjmować ideę, że muszą współpracować dla dobra cywilizacji, Rzym naprawdę wierzy, że “dobre samopoczucie” może dojść tylko poprzez jedność z nim jako “matką Read More