O nas

Misja Berean Beacon jest przede wszystkim ewangeliczna, promująca ewangelię Jezusa Chrystusa. Kładziemy szczególny nacisk na ewangelizację i nawrócenie katolików. Drugim głównym kierunkiem działalności naszej misji jest informowanie ewangelicznych chrześcijan o katolicyzmie poprzez nasze materiały, które udostępniamy w Internecie. Misja jest prowadzona przez dyrektorów. Założyciel i prezes Richard Bennett, pastor William Mencarrow, Greg Bentley, Stuart Quint i Richard Woźniak. Wszyscy nasi dyrektorzy są byłymi katolikami zbawionymi jedynie przez wiarę.

Praca misji jest prowadzona przez oddanych wolontariuszy, którzy ufają Panu z wiarą i oczekują, że On zaspokoi nasze potrzeby w tych trudnych dniach. Każda darowizna jest doceniana i z wdzięcznością przyjmowana. Berean Beacon to organizacja biblijna i edukacyjna, której jedynym celem jest promocja biblijnego chrześcijaństwa. Ponieważ jest to uznane przez Internal Revenue Service jako organizacja zwolniona z podatku na podstawie sekcji 501 (c) (3) Internal Revenue Code, wszystkie darowizny na rzecz służby Berean Beacon podlegają odliczeniu od podatku w najszerszym zakresie prawa.