ni Richard Bennett at Stuart Quint Sa isang malaking kapulungan noong 2013, ipinahayag ni Pope Francis ang ganito: “Una sa lahat, ay ang kumunyon ng mga Sakramento. Ang Sakramento ay nagpapahayag ng mabisa at malalim na komunyon sa ating lahat, sapagkat ng dahil sa mga ito, ating kinakatagpo si Kristo, ang Tagapagligtas, at sa pamamagitan Read More